Espegard - Kvalitetsleverandør av mange produkter innen vedproduksjon og fritid. Espegard produserer vedsekker og vedstativ, kjelker, sparkstøtting, bålpanneprodukter, tretjære og ATV-hengere. Fra tidlig på 80 tallet har de vært leverandør av nettingsekker og vedproduksjonsutstyr. ESPEGARDsekken er i dag blitt et begrep innen næringen og er ensbetydende med KVALITET. Vi lagerfører vedsekker, vedbagger, big bags og stativ. Bålpanner og tilbehør mm

© 2017 by Omli Landbruksverksted AS.

  • Facebook Classic